Misi Syaqah PMRAM 2009 Bermula


Ketua Lajnah Kebajikan dan Kemanusiaan PMRAM 2009 juga merangkap Naib Presiden III, saudara Mohd Zuhaili bin Saiman mengumumkan bahawa gerak kerja untuk melaksanakan usul yang telah disepakati di dalam Muktamar Sanawi PMRAM kali ke 76 iaitu "Menjayakan Pembelian Syaqah Akhir 2009" dengan tambahan "Yuran LE 300" telah pun bermula.

Bermula 15 April 2009, borang bagi menjayakan Misi Syaqah PMRAM 2009 akan diedarkan oleh setiap wakil Unit Kebajikan BKAN dan DPM kepada setiap ahli PMRAM.

"Kita meminta setiap ahli PMRAM untuk mengisi borang tersebut untuk kita mengkaji dan menganalisis tahap kemampuan ahli dari semua sudut kewangan" ujar saudara Mohd Zuhaili bin Saiman selaku Ketua Lajnah Kebajikan dan Kemanusiaan PMRAM 2009 juga merangkap Naib Presiden III PMRAM.

"Setiap ahli perlu mengambil berat dalam menjayakan usul tersebut kerana ia merupakan usul yang telah disepakati di dalam muktamar yang lalu kerana syaqah tersebut sebagai salah satu pemudah cara bagi pengurusan PMRAM semenjak disingkir dari ARMA." ujar beliau lagi.

0 Response to "Misi Syaqah PMRAM 2009 Bermula"

Catat Ulasan